umów się na wizytę

+48 33 858 27 70
+48 602 794 113

  • pl
  • en
  • de
  • sk

Lekarze

dr n. med. Sebastian Gibiec

– implantologia / stomatologia

Ukończył Śląska Akademię Medyczną w Katowicach w 1995 r.
W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Od 2002 r. zajmuje się implantologią.
Uczestnik wielu kursów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.                                                                                  W 2009 r. ukończył CURRICULUM OF ORAL IPMLANTOLOGY na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, zakończony certyfikatem poświadczającym umiejętności implantologa.
W październiku 2012 r. uzyskał tytuł Master of Science (M.Sc.) in Oral Implantology, jako wynik ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. J. W. Goethego w Niemczech.

lek. stom. Anna Biały

– stomatologia

Ukończyła studia medyczne dentystyczne w 2009 roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Specjalizuje się  w leczeniu zachowawczym oraz w zabiegach z zakresu estetyki uzębienia. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się na stomatologii estetycznej oraz chirurgii stomatologicznej.

lek. stom. Katarzyna Kajfosz

– stomatologia

Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym, endodontycznym oraz protetycznym. Uczestniczka kursów stomatologicznych w powiększeniu (przy użyciu mikroskopu). We współpracy z lekarzami innych specjalizacji przygotowuje interdyscyplinarny plan leczenia spełniając oczekiwania pacjenta.

lek. stom. Wiktoria Gibiec

– stomatologia

 

 

lek. med. Katarzyna Gibiec

– ginekologia

Ukończyła Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1996 r. Specjalizacja I stopnia z ginekologii i położnictwa – 2002 r. Specjalizację II stopnia uzyskała w 2008 r. Ukończyła wiele kursów doskonalących i szkoleń z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Od 1998 r. pracuje na Oddziale ginekologii i położnictwa Szpitala Śląskiego w Cieszynie – obecnie na stanowisku starszego asystenta. Członkostwo w towarzystwach medycznych: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Zainteresowania medyczne: diagnostyka ultrasonograficzna

dr n. med. Bogdan Zasada

– ginekologia

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1981 r.
W 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Posiada specjalizację II stopnia z ginekologii i położnictwa oraz cytologii.
Obecnie w trakcie specjalizacji z onkologii ginekologicznej.
W latach 1982 – 2001 pracował w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu.
Od 2002 do 2007 r. pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.
Od 2008 – 2011 r. praca w Beskidzkim Centrum Onkologii w Bielsku Białej.
Obecnie pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej.

lek. med. Marek Wantulok

– urologia

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1989 r.
Specjalizacja urologia (FEBU)
Od 1989 do 2009 praca w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
Oddział Chirurgiczny, Odział Urologiczny

lek. med. Rafał Sołowiów

– psychiatria dziecięca / psychoterapia

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1996 r.
Od 2002 do 2006 praca w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
Oddział Psychiatrii i Psychoterapii wieku rozwojowego:
leczenie dzieci i młodzieży w tym z zaburzeniami odżywiania się (anoreksja, bulimia).
Od 2002 do 2008 praca w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach.
Obecnie w trakcie specjalizacji lekarskiej z psychiatrii dzieci i młodzieży oraz szkoły psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
Posiada duże doświadczenie w psychoterapii indywidualnej, grupowej, małżeńskiej i rodzinnej.

 

Our doctors

Sebastian Gibiec, PhD

– dental implantology/dentistryc

Dr Sebastian Gibiec graduated from the Medical University of Silesia in Katowice in 1995.
He has been practising implant dentistry since 2002 and he obtained a PhD in 2003.
He also took multiple training courses both in Poland and abroad.
Dr Sebastian Gibiec completed the postgraduate studies at the J. W. Goethe University in Germany (Oct., 2012) and earned a Master of Science (MSc) in Oral Implantology.

Katarzyna Gibiec, MSc

– gynaecology

Dr Katarzyna Gibiec graduated from the Medical University of Silesia in Katowice in 1996.
She completed the 1st specialty training programme in gynaecology and obstetrics in 2002 and the 2nd one in 2008.
She also did multiple training courses in gynaecological and obstetric ultrasound scanning.
Since 1998 she has been working at the Gynaecology and Obstetrics Clinic of the Silesian Hospital in Cieszyn (Szpital Śląski). She’s a senior assistant now.
Dr Katarzyna Gibiec is a member of the Polish Gynaecological Society and the Polish Society of Perinatal Medicine.
Her professional interests include ultrasound diagnostics.

Bogdan Zasada, PhD

– gynaecology

Dr Bogdan Zasada graduated from the Medical University of Silesia in Katowice in 1981 and earned a PhD in 1996.
He has completed the second specialty training programme in gynaecology, obstetrics and cytology.
He is currently doing the specialty training in gynaecological oncology.
Professional experience:
1982–2001 The 1st Gynaecology and Obstetrics Clinic in Bytom
2002–2007 Head of the Gynaecology and Obstetrics Clinic at the Silesian Hospital in Cieszyn (Szpital Śląski)
2008–2011 The Oncology Centre in Bielsko-Biała (Beskidzkie Centrum Onkologii)
Dr Bogdan Zasada is currently deputy head of the Gynaecology and Obstetrics Clinic at the Province Hospital in Bielsko-Biała (Szpital Wojewódzki).

Marek Wantulok, MSc

– urology

Dr Marek Wantulok graduated from the Medical University of Silesia in Katowice in 1989.
He completed the specialty training programme in urology (FEBU).
Professional experience:
1989–2009 The Surgery and the Urology Clinic of the Silesian Hospital in Cieszyn (Szpital Śląski)

Rafał Sołowiów, MSc

– child psychiatry/psychotherapy

Dr Rafał Sołowiów graduated from the Medical University of Silesia in Katowice in 1996.

Professional experience:
2002–2006 The Psychiatry and Psychotherapy Clinic of the John Paul II Pediatric Centre in Sosnowiec (Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II). The centre specialises in treating children and teenagers suffering from mental disorders, including anorexia nervosa and bulimia.
2002–2008 The Treatment Center for Addictions and Mental Health Disorders in Gliwice (Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień)
Dr Rafał Sołowiów is currently doing the specialty training programme in child and adolescent psychiatry and he is attending psychotherapy school at the Cracovian Psychodynamic Centre.
He’s highly experienced in providing psychotherapy for individuals, groups, couples and families.