kontakt

+48 794 638 272

  • pl
  • en
  • de
  • sk

Estetická stomatológia

Estetická stomatológia zahŕňa všetky odbory stomatológie a jej cieľom zlepšiť vzhľad zubov (prostredníctvom zmeny tvaru, farby alebo postavenia zubov) a tváre.

V našich ambulanciách vykonávame v rámci estetickej stomatológie nasledujúce procedúry:

  • fazetovanie kompozitmi – cieľom je korigovať tvar zuba a zmeniť jeho farbu pomocou materiálov určených na estetickú úpravu predných zubov. Celá procedúra sa vykonáva na jednom sedení.
  • protetické fazety – cieľom je upraviť tvar a zmeniť farbu zubov pomocou veľmi estetických, delikátnych porcelánových faziet.
  • protetické korunky – estetické celokeramické korunky (bez kovu)
  • pieskovanie
  • bielenie:

systém BEYOND
metóda násadiek