kontakt

+48 794 638 272

  • pl
  • en
  • de
  • sk

Implantologická navigácia

Implantologická navigácia znamená plánovanie liečby. Je veľkým uľahčeniem ako pre lekára, tak aj pre pacienta, spočíva v priestorovom plánovaní a vo virtuálnom vykonaní zákroku vďaka počítačovej tomografii a špeciálnemu softvéru.

nawigacjaOd roku 2005, ako jedni z prvých v Poľsku, pracujeme v systéme implantologickej navigácie Nobel
Guide, ktorý umožňuje vykonávanie veľmi precíznych, minimálne zaťažujúcich implantologických zákrokov v individuálnych chirurgických šablónach. Vďaka tomuto systému sme schopní vykonať
zákrok a umiestniť zubné implantáty bez nutnosti rezu, oddelenia mukoperiostu od kosti, šitia, čím prakticky úplne eliminujeme to,krvných výronov, bolesti.