kontakt

+48 794 638 272

  • pl
  • en
  • de
  • sk

Cennik  S-medi

STOMATOLÓGIA

kontrolné ošetrenie 30 PLN
konzultácia 50 PLN
implantologická konzultácia 100 PLN

KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA

Materiál: Charisma Opal, Charisma DiamondFiltek

svetlom tuhnúci výplňový materiál 200-270 PLN
rekonštrukcia zuba s použitím matrice 250-350 PLN

Estetické rekonštrukcie s použitím materiálu Ennamel – Micerium

korekcia tvaru 300-400 PLN
fazeta 300-400 PLN
rekonštrukcia 300-400 PLN
bielenie /cyklus vrátane fluoridácie/ 600-1300 PLN

ENDODONCIA

preparácia s vyplnením zubného kanálika v 1-koreňovom zube 350 PLN
preparácia s vyplnením zubného kanálika vo viackoreňovom zube 300 PLN /za každý kanálik/

Ceny nezahŕňajú výplň zo svetlom tuhnúceho materiálu.

PARODONTOLÓGIA

uzavretá kyretáž 50–150 PLN
otvorená kyretáž 200–400 PLN
uupevnenie rozkývaných zubov 150–300 PLN
orekonštrukcia alveolárneho výbežku podľa ocenenia

PROTETIKA

porcelánové korunky a mostíky na kovovej konštrukcii 850 PLN /za 1 bod/
porcelánové korunky a mostíky na konštrukcii zo zlata wg wyceny materiału
celokeramické korunky 1000-1500 PLN /za 1 bod/
keramické fazety 1200-1500 PLN /za 1 bod/
korunky, fazety zirconia 1100-1500 PLN /za 1 bod/
mostíky zirconia 1100–1500 PLN /za 1 bod/
celková /akrylová/ náhrada 800–1500 PLN
galvanizovanie podnebia celkovej náhrady 1000 PLN
skeletová náhrada 1500–2000 PLN
náhrady na zásuvných spojoch, zámkoch, kotvách podľa ocenenia
náhrady na teleskopových korunkách podľa ocenenia
relaxačné dlahy 200 PLN

CHIRURGIA

extrakcia /odstránenie/ zuba 100–200 PLN
chirurgická extrakcia zuba, ktorý sa neprerezal a extrakcia zlomeného zuba 300–500 PLN
resekcia koreňa 400–1000 PLN
augmentácia /nadstavba kosti/ podľa ocenenia


IMPLANTOLÓGIA 

Ponukáme Vám implantáty systémov: ANKYLOS, MIS, NOBEL BIOCARE, NOBEL GUIDE

cena závisí od systému a modelu implantátu 2000 – 3500 PLN

Cena nezahŕňa protetickú výplň.