kontakt

+48 794 638 272

  • pl
  • en
  • de
  • sk

Cennik  S-medi

STOMATOLÓGIA

kontrolné ošetrenie 70 PLN
konzultácia 100 PLN
implantologická konzultácia 150 PLN

KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA

Materiál: Charisma Opal, Charisma DiamondFiltek

svetlom tuhnúci výplňový materiál 250-300 PLN
rekonštrukcia zuba s použitím matrice 300-400 PLN

Estetické rekonštrukcie s použitím materiálu Ennamel – Micerium

korekcia tvaru 300-400 PLN
fazeta 400-450 PLN
rekonštrukcia 300-400 PLN
bielenie /cyklus vrátane fluoridácie/ 700-1400 PLN

ENDODONCIA

preparácia s vyplnením zubného kanálika v 1-koreňovom zube 440 PLN
preparácia s vyplnením zubného kanálika vo viackoreňovom zube 390 PLN /za každý kanálik/

Ceny nezahŕňajú výplň zo svetlom tuhnúceho materiálu.

PARODONTOLÓGIA

uzavretá kyretáž 50–150 PLN
otvorená kyretáž 200–400 PLN
uupevnenie rozkývaných zubov 150–300 PLN
orekonštrukcia alveolárneho výbežku podľa ocenenia

PROTETIKA

porcelánové korunky a mostíky na kovovej konštrukcii 1000 PLN /za 1 bod/
porcelánové korunky a mostíky na konštrukcii zo zlata wg wyceny materiału
celokeramické korunky 1200-1500 PLN /za 1 bod/
keramické fazety 1200-1500 PLN /za 1 bod/
korunky, fazety zirconia 1500 PLN /za 1 bod/
mostíky zirconia 1500 PLN /za 1 bod/
celková /akrylová/ náhrada 1500 PLN
galvanizovanie podnebia celkovej náhrady 1000 PLN
skeletová náhrada 1700–2000 PLN
náhrady na zásuvných spojoch, zámkoch, kotvách podľa ocenenia
náhrady na teleskopových korunkách podľa ocenenia
relaxačné dlahy 250 PLN

CHIRURGIA

extrakcia /odstránenie/ zuba 250 PLN
chirurgická extrakcia zuba, ktorý sa neprerezal a extrakcia zlomeného zuba 500 PLN
resekcia koreňa 700–1000 PLN
augmentácia /nadstavba kosti/ podľa ocenenia


IMPLANTOLÓGIA 

Ponukáme Vám implantáty systémov: ANKYLOS, MIS, NOBEL BIOCARE, STRAUMANN

cena závisí od systému a modelu implantátu 2500 – 3500 PLN

Cena nezahŕňa protetickú výplň.